Забележителности в Рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен

Късноантичен крепостен комплекс "Хемски порти"
Останките от Крепостния комплекс "Хемски порти" (известен още като "Гермето") се намират между селата Булаир (около 2км западно) и Голица (5.5км източно). Съоръжението е представлявало грандиозен комплекс от три крепости, свързани с преградни стени, и е служел за отбрана на византийската империя от нашествието на северните племена. Предполага се, че е строено в III-IV век. Общата дължина на фортификационния комплекс е била около 3 километра и е обхващало площ от около 12 декара. Съоръжение е било разположено в посока север-юг (приблизително) и е охранявало част от пътя между днешните Девня и Айтос. По протежение на стените е имало охранителни кули. Дебелината на крепостните стени е достигала на места до 3.25 метра. При направените археологически разкопки в обекта са открити монети от IV, V и VI-ти век, фрагменти от битова керамика от X-XI век.