Забележителности в Рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен

Пристанище Бяла
В резултат на продължителни проучвания и проектиране на развитието на залива при Бяла южно от н. Св. Атанас от 1986 г. до днес и извършеното строителство в момента параметрите на пристанището са внушителни и дават добра възможност за бъдещо развитие на кейов фронт и благоустрояване на територията. Оградният мол надхвърля значително параметрите на брегозащитна буна както по капиталовложения, така и по размерите на защитената акватория и степента на защита от вълнение. Допълнителна естествена защита за пристанището от северна четвърт дава н. Св. Атанас, което го прави надеждно укритие през всички сезони за плавателните съдове, местодомуващи на вода. Цялостното оформяне облика на пристанището е въпрос на бъдещо развитие на туристическия бранш и морския поминък в района на гр. Бяла и гр. Обзор и нуждата от развитие на комуникациите по море. В съответствие със заданието за проучване и проектиране на обект "Брегоукрепване - Бяла ", подобект от който се явява пристанището, изграденият кей върху оградния мол е висок 1,62 м и е трябвало да служи за приставане на пътнически кораби тип "Комета". Голямата височина на кея не е удобна за приставане на съдове с дължина под 15 м, защото създава проблеми при слизане на брега и швартоване. Този проблем може да се разреши чрез основен ремонт на ниския кей към стената с метална конструкция и дървен настил, който е почти изцяло разрушен от корозия. Освен кейовата стена в момента за приставане и местодомуване се използва цялото останало протежение на оградния мол, включително и ниския кей в началото, както и заскалената част. Поради по-малката дълбочина там застават лодки и катери. Крайбрежната дамба се използва за устройство на хелинги за изтегляне на по-малки съдове и рибарски лодки на брега за съхранение и докуване. В територията около пристанището в частни парцели и в горски фонд са разположени рибарски бунгала, които представляват заедно с хелингите пристанище за рибарски лодки. Основният проблем на безопасността на корабоплаването е решен с изграждането на входен фар на оградния мол благодарение постъпките на собственика - Община Бяла , в лицето на кмета пред Щаба на ВМС. Параметри на пристанището: Обща площ на пристанището - 13 038 м 2 Обща дължина на корабните места - 150 м Максимална дълбочина пред корабните места - 4.5 м