Забележителности в Рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен

Белите скали
Белите скали в Бяла са четвъртото място в света, което дава следи за гигантски космически катаклизъм, който е довел до изчезването динозаврите и също така е дал шанс за развитието на бозайниците. Белите скали представляват непрекъснат скален геоложки профил с геохроноложка граница Креда-Терциер и съпътстваща я иридиево-редкоментална аномалия. Скалите са сравнително нов геотоп, защитен в рамките на разработването на Регистъра и кадастъра на геоложките феномени на България по инициатива на Областен съвет Варна. Обектът е с висока научна и екологична стойност. Големия катаклизъм е причинен от метеорит, паднал преди 65 млн. г. до п-в Юкатан в Мексиканския залив, с 10 км диаметър. Той създал кратер с диаметър 180 км. Взривът при сблъсъка надвишава 10 000 пъти потенциала на всички съвременни ядрени оръжия. Вследствие на това в атмосферата се издига огромно количество прахообразен материал, който закрива слънцето за месеци и години наред. Климатът се променил драстично и повлиял на режима на фотосинтезата. Това засегнало над 90% от едноклетъчната планктонна флора и фауна, 60% от покритосеменните растения и много групи ехиниди, корали, топлолюбиви мекотели и примитивни бозайници. Напълно изчезнали динозаврите, морските влечуги, амонитите, белемнитите, големи групи от мидите, охлювите и др. През последните 30 години тази граница е установена в различни точки на земното кълбо, но съществуват страни с огромни територии, като например Русия, където тя все още не е установена. В това отношение територията на малка България представлява истински резерват на този геоложки феномен. Тук непрекъснати седиментни последователности между Кредата и Палеогена са установени в над 10 разреза в различни фациални типове в цялата страна, някои от които са обявени за геоложки феномени в рамките на същия проект. Белите скали обхващат скалните разкрития на Беленската свита по двукилометровата черноморска ивица на гр. Бяла с надморска височина до 20 м, разположени между северния край на централния плаж и устието на Бялата река. В тази местност се разкрива границата Креда-Терциер, представена от иридиевия слой между Мастрихтския и Данския етаж в непрекъсната варовиково-мергелна последователност с отлично изразени климатични цикли на Миланкович. Варовиците са светлосиви, здрави, с високо съдържание на глина. По-чистите от тях преобладават в най-долната - кампанската част на разреза. Мергелите са по-тъмни, по-меки и се срещат предимно в мастрихтската и среднопалеоценската част на разреза.