Проект „Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен привлекателно място за развитие на туризма”Финансиране:

Проект B-DCH-A/3-3.3-001 „Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен привлекателно място за развитие на туризма” е на стойност 34 071.61 лева и е финансирант по договор N: 249/23.10.2013 г. Настоящият проект е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство, съфинансирана от Европейския фонд по рибарство и националния бюджет на Република България.


Цели:

Общата цел на проекта е региона на РО Бяла-Долни чифлик-Аврен да стане привлекатекно място за развитие на туризма във всички негови форми.
Конкретните цели на проекта са:


Дейности:

  1. Създаване на организация за реализиране на дейностите по проекта;
  2. Провеждане на социологическо изследване и разработване на Стратегия за развитие на туризма в региона на МИРГ;
  3. Изработване и отпечатване на наръчник по мениджмънт и маркетинг и печатни рекламни материали;
  4. Създаване на виртуален консултантски център за развитие на туризма в региона на МИРГ. Провеждане на презентационни срещи;
  5. Публичност;
  6. Мониторинг на дейностите;
  7. Отчитане на проекта.


Публичност:

moreto.net
ovarna.bg
focus-radio.net
novavarna.net
briz15.com
web.barometar.net
Daily Varna