Фондация Николаевка

Фондация „Николаевка“ е регистрирана с решение на ВОС на 24.07.2009 г. и също така е вписана в регистара на неправителствените организации осъществяваща общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. Приоритети в дейностите ни са координиране на проекти по Оперативните програми, където ролята на организацията е в разработка на проекто-предложения, във финансовия мениджмънт на проектите, дейностите за прозрачност и мониторинг. През годините сме натрупали опит в дейности по различни програми, които включват проекти по осигуряване на заетост, предоставяне на социални услуги, инфраструктурни проекти. Успешно работим и съвместно разработваме и изпълняване проекти с общините Бяла, Суворово, Варна, Вълчи дол, Долни чифлик, Ветрино, Добричка, Аксаково. Капацитеът натрупан в работата ни е примерза това как могат да работят съвместно общинии и неправителствени организации. Това е сътрудниество широко използвано в другите страни членки на ЕС и Фондация „Николаевка“ е желан партньор за сътрудничество в тази насока.

 
За контакти:

Борислав Френчев – Председател на УС

Варна 9000
ул. „Александър Дякович” 45, ет.3, офис 19
тел: 052-919-917
email: nikolaevka@abv.bg