Галерия

Национален пленер по дървопластика Бяла 2011 г.
Жителите и гостите на град Бяла , Варненско имат рядката възможност да се наслаждават на изпъстрена с изкуство градска атмосфера. Повече от 20 дървени скулптури са експонирани на различни места в града и техният брой се увеличава със всяка изминала година. Повод за това е провежданият ежегоден „Национален пленер по дървопластика”. Организатор на пленера е Камен Симов - председател на секция „Дърворезба“ към СБХ. В Бяла се събират представители на различни поколения художници, обменят своя професионален опит, емоции, впечатления и творят в продължение на две седмици по зададена тема.